Promocija Amor kafe

amorkafa-logo

Dimbo company

Promocija Amor kafe biće održana 21.07.2018. godine na popodnevnom matineu od 16:30h – 21:30h u marketu Studenička, ulica Studenička 56a, GO Pantelej, Niš.