Potrošačka kartica

„BENI TRGOVINA“ d.o.o. Gadžin Han, u cilju modernizacije i lakše kupovine, u svojoj ponudi uvrstila i kupovinu potrošačkim karticama „BENI TRGOVINE“ za fizička i pravna lica.

Odobren mesečni limit po potrošačkoj kartici može se iskoristiti od 01-og do poslednjeg dana u mesecu. „BENI TRGOVINA“ d.o.o. Vam do 15-og u mesecu, za prethodni mesec dostavlja račun sa specifikacijom iskorišćenih limita po svakoj potrošačkoj kartici posebno. Rok za plaćanje računa je 28-i u mesecu u kome ste dobili račun.

Do potrošačkih kartica je veoma lako doći, potrebno je samo da „BENI TRGOVINI“ d.o.o. ul. Miloša Obilića b.b. 18240 Gadžin Han ili lično u prodajnom objektu dostavite popunjen Zahtev za izdavanje potrošačkih kartica sa brojem i spiskom Vaših zaposlenih sa matičnim brojevima overen Vašim pečatom i kontakt osobom sa brojem telefona kao i overene administrativne zabrane za svakog vašeg zaposlenog (pravna lica), tj. Zahtev za izdavanje potrošačkih kartica sa overenom administrativnom zabranom ili drugim dokumentom obezbeđenja plaćanja navedenog u zahtevu (fizička lica).

Ovlašćena lica „BENI TRGOVINE“ d.o.o. kontaktiraće Vas u cilju sačinjavanja Ugovora, zatim će izraditi potrošačke kartice o svom trošku i vrlo brzo Vam ih predati na upotrebu.

Potrebna dokumentacija za izdavanje potrošačkih kartica Beni Trgovine

Potrošačka kartica